Privremena izmjena režima saobraćaja na saobraćajnici Hiseta

Zahtjev: 
MAGROS VELETRGOVINA d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Centar
Ulica: 
Hiseta
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji LED fasade objekta.
Period: 
18.02.2021 do 19.02.2021
Mapa lokacije: