Privremena izmjena režima saobraćaja na lokalnoj saobraćajnici Provare

Zahtjev: 
Demus d.o.o.
Općina: 
Centar
Ulica: 
Provare
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na rehabilitaciji saobraćajnice.
Period: 
07.10.2021 do 21.10.2021
Mapa lokacije: