Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulice Zmajevac, od spoja sa ulicom Višegradska kapija do spoja sa ulicom Sarajevskih gazija

Zahtjev: 
KJKP "RAD"
Općina: 
Stari Grad
Ulica: 
Zmajevac, od spoja sa ulicom Višegradska kapija do spoja sa ulicom Sarajevskih gazija
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji kolovozno - pješačke površine.
Period: 
03.04.2017 do 29.04.2017
Mapa lokacije: