Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulice Safeta Zajke od spoja sa ulicom Vitkovac u dužini od 350 metara

Zahtjev: 
“EUROASFALT” d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Novi Grad
Ulica: 
Safeta Zajke od spoja sa ulicom Vitkovac u dužini od 350 metara
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja na spoju Vijadukt “Briješće”.
Period: 
23.08.2017 do 29.09.2017
Mapa lokacije: