Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulice Safeta Hadžića

Zahtjev: 
KJKP RAD d.o.o.
Općina: 
Novi Grad
Ulica: 
Safeta Hadžića od raskrsnice sa krakom prema Ul. Albanska i Hadži Mustafe Penjave u dužini od 700 m prema "Aneksu"
Alternativni pravci: 
Azize Šačirbegović - Bulevar Meše Selimovića - Ive Andrića - Safeta Hadžića i obratno
Prijedorska - Gradačačka - A. Šačirbegović - Kružna raskrsnica Hrasno brdo i obratno
Ive Andrića - Bulevar Meše Selimovića - Azize Šačirbegović - Put Mladih Muslimana - Zvornička
Saobraćajnice unutar naselja Hrasno brdo, Staro Hrasno i Aneks
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji kolovozne površine.
Period: 
26.11.2019 do 26.12.2019
Mapa lokacije: