Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulice Omladinska od spoja sa ulicom Jošanička do spoja sa prilaznim putem za sportsku dvoranu “Amel Bečković”

Zahtjev: 
“AME” d.o.o. Breza
Općina: 
Vogošća
Ulica: 
Omladinska od spoja sa ulicom Jošanička do spoja sa prilaznim putem za sportsku dvoranu “Amel Bečković”
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na rekonstrukciji kolovozno-pješačke površine.
Period: 
26.09.2017 do 26.10.2017
Mapa lokacije: