Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulice Numan Paše Ćuprilića od spoja sa ulicom Ibre Ćeske do sapoja sa ulicom Viteška (Briješće brdo)

Zahtjev: 
Općina Novi Grad - Služba za investicije i komunalne poslove
Ulica: 
Dio ulice Numan Paše Ćuprilića od spoja sa ulicom Ibre Ćeske do sapoja sa ulicom Viteška (Briješće brdo)
Alternativni pravci: 
Briješće brdo - Viteška - Safeta Zajke i obratno
Numan Paše Ćuprilića - Ibre Ćeske - Humačka ploča - Safeta Zajke i obratno
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji primarne i sekundarne vodovodne mreže od strane izvođača radova "Manjo" d.o.o. Sarajevo
Period: 
04.07.2018 do 04.08.2018
Mapa lokacije: