Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulice IV Viteške brigade od spoja sa ulicom Hamze Čelenke do spoja sa ulicom Hrasnička cesta

Zahtjev: 
Udruženje Planinarsko društvo „FAMOS“ iz Hrasnice
Općina: 
Ilidža
Ulica: 
IV Viteške brigade od spoja sa ulicom Hamze Čelenke do spoja sa ulicom Hrasnička cesta
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Održavanje noćne utrke „Dženan Memić“
Period: 
11.08.2018
Mapa lokacije: