Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulice Hadžisulejmanova broj 16 i ulici Pehlivanuša na spoju sa ulicom Hadžisulemanova

Zahtjev: 
KJKP "Vodovod i kanalizacija"
Ulica: 
Hadžisulejmanova
Alternativni pravci: 
Razlog: 
IZvođenje radova na izradi vodovodno - kanalizacione mreže u svrhu priključka stambeno-poslovnog objekta
Period: 
29.01.2019 do 08.02.2019
Mapa lokacije: