Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulice Derviša Numića od spoja sa ulicom Put Mladih Muslimana do spoja sa entitetskom granicom prema putu R446

Zahtjev: 
“EUROASFALT” d.o.o. Sarajevo
Ulica: 
Derviša Numića od spoja sa ulicom Put Mladih Muslimana do spoja sa entitetskom granicom prema putu R446
Alternativni pravci: 
Put Mladih Muslimana – Safeta Hadžiža (naselje Hrasno) – Želimira Vidovića Kelija (naselje Dobrinja) - R 446 (Lukavica) –entiteska granica (Derviša Numića -Vraca) i obrnuto
Put Mladih Muslimana – Ljubljanska –Trebevička – Ohridska –R 446 i obratno
Put Mladih Muslimana – Ljubljanska –Trebevička (Soukbunar) – Hambina Carina (naselje Širokača) – R 446 i obratno
Pavla Lukača, Dobojska, Teočačka usmjeravati ulicom Novopazarska – Posavska – Put Mladih Muslimana
Razlog: 
Izvođenje radova na ugradnji završnog habajućeg asfaltnog sloja - SMA
Period: 
18.08.2018 do 19.08.2018
Mapa lokacije: