Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulice Bosanskih kraljeva od spoja sa ulicom Safeta Hadžića do raskrsnice sa ulicom Atife Karalić

Zahtjev: 
Općina Novi Grad – Služba za investicije i infrastrukturu
Općina: 
Novi Grad
Ulica: 
Bosanskih kraljeva od spoja sa ulicom Safeta Hadžića do raskrsnice sa ulicom Atife Karalić.
Alternativni pravci: 
Kodžina- Alibega Firdusa- Bosanskih kraljeva
Kodžina- Alibega Firdusa- Kraljice Jelene
Spoj ulice Safeta Hadžića – ul. Bosanskih kraljeva - ul.Atife Karalić
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže.
Period: 
05.04.2017 do 27.05.2017