Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulice Azize Šaćirbegović u dužini od 50 m u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci, neposredno iza mosta Malta prema ulici Safeta Hadžića

Zahtjev: 
“BOSMAN” d.o.o. iz Sarajeva
Ulica: 
Azize Šaćirbegović u dužini od 50 m u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci, neposredno iza mosta Malta prema ulici Safeta Hadžića
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Stvaranje uslova za bezbjedno izvođenje manevarskih kretanja teretnih vozila, a u sklopu uređenja i čišćenja korita rijeke Miljacke.
Period: 
04.10.2017 do 12.10.2017
Mapa lokacije: