Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu ulica Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita i Vrbanja

Zahtjev: 
Organizacioni Odbor BH Povorka ponosa
Općina: 
Centar
Ulica: 
Mula Mustafe Bašeskije od raskrsnice sa ul.Pehlivanuša, Maršala Tita od spoja sa ulicom Ferhadija do raskrsnice sa ulicom Fra Anđela Zvizdovića, i ulica Vrbanja od raskrsnice sa ulicama Zmaja od Bosne - Hiseta do raskrsnice sa ulicom Mustajbega Fadilpašića
Alternativni pravci: 
Lokalne sobraćajnice koje su u spoju sa primarnim pravcem kretanja Povorke na kojima će regulaciju saobraćaja vršiti ovlašteni službenici MUP-a KS
Razlog: 
Održavanje BH Povorke ponosa
Period: 
08.09.2019
Mapa lokacije: