Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu saobraćajnice Telali na dionici od spoja sa ulicom Brodac do mjesta Sebilj

Zahtjev: 
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Stari Grad
Ulica: 
Telali na dionici od spoja sa ulicom Brodac do mjesta Sebilj
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na saobraćajnici i u pojasu saobraćajnice
Period: 
03.11.2022 do 16.11.2022
Mapa lokacije: