Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu saobraćajnice Hadželi

Zahtjev: 
BH Telecom d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Hadžići
Ulica: 
Hadželi
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na saobraćajnici i u pojasu saobraćajnice.
Period: 
15.09.2022 do 22.09.2022
Mapa lokacije: