Privremena izmjena režima saobraćaja na dijelu puta R906 - Babin do - Šabići - Sinanovići na dionici Bijela voda - Šabići

Zahtjev: 
"ORMAN" d.o.o. Kiseljak
Općina: 
Hadžići
Ulica: 
R906 - Babin do - Šabići - Sinanovići na dionici Bijela voda - Šabići
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na asfaltiranju završnog sloja asfalta.
Period: 
01.08.2019