Zakoni i propisi na nivou Kantona Sarajevo

Nivo: Kanton

Naziv Sl list, Format, Veličina
Zakon o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 7/05) -
Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 20/04) -
Zakon o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 31/04, 21/05) -
Zaključak o zonama javnih parkirališta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 12/00) -
Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 6/98) -
Pravilnik o uređivanju javnog prijevoza osoba i stvari zaprežnim vozilima-fijakerima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 5/04) -
Pravilnik o razmještaju, kapacitetu i korisniku taxi stajališta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 5/02) -
Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje cestovnog pojasa i zemljišta koje pripada cestama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 19/02) -
Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 18/97, 22/97, 11/98) -
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 17/05) -
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 17/05) -
Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 16/04, 22/05) -
Odluka o kriterijima za određivanje lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 9/02, 17/02) -
Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 14/97) -
Odluka o taxi prijevozu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04) -
Zaključak o utvrđivanju visine troškova pregleda vozila o ispunjavanju posebnih uslova za pojedine vrste prijevoza u cestovnom prometu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 5/99) -
Zaključak o cijenama parking karte("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 3/02) -