Izrada Glavnog projekta rehabilitacije dijela VII transferzale (ulica Srđana Aleksića), dionica: raskrsnica sa ulicom Bulevar Meše Selimovića – raskrsnica sa ulicom Džemala Bijedića, l=220 m, i Glavnog projekta rehabilitacije dijela X transferzale, dioni

Org: 
Direkcija za puteve Sarajevo
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
06.03.2019
JRN/CPV: 
71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke