ODLUKU 0 uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu