Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO ZA Č, 09/19/2019. GODINU


Izrada elaborata brojanja saobraćaja u ulici Vilsonovo šetalište
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 direktni sporazum NTSI Institut d.o.o. 7020,00 45 dana 19.09.2019 Nije bilo izmjena

Analiza internih akata i procedura u provođenju postupaka jn
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 direktni sporazum Zamm media Consulting d.o.o. Sarajevo 6844,50 23.08.2019 Nije bilo izmjena

Konsultantske usluge u provođenju postupaka jn za 2019. godinu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 direktni sporazum Zamm media Consulting d.o.o. Sarajevo 6926,40 23.08.2019 Nije bilo izmjena

Usluge revizije projekata Ilidža- Hrasnica i S krivina
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 direktni sporazum Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo 6844,50 22.01.2019 Nije bilo izmjena

Ugovor Blicdruk
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 konkurentski zahtjev 1242-7-2-23-3-27/18 Blicdruk d.o.o. 28330,20 7 dana 28.12.2018 28330,20 Nije bilo izmjena

Ugovor za I fazu radova izgradnje i opremanja tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate - MS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 otvoreni postupak 1242-1-3-15-5-26/18 Konzorcij BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo i Euro- asfalt d.o.o. Sarajevo 7115064,41 180 dana 19.10.2018 Nije bilo izmjena

Nabavka računarske opreme MS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 direktni sporazum 1330,29 12.09.2018 Nije bilo izmjena
10 direktni sporazum City Group d.o.o. Sarajevo 5121,09 27.07.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor Ipsa - S krivina
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 otvoreni postupak Izrada glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od „S“ krivine k 81730,35 03.09.2018 Nije bilo izmjena

Foto i video dokumentacija projekata 2015.-2018. MS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 direktni sporazum Agencija Bejtović Communications 6961,50 23.08.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor Ipsa - pruga Ilidža Hrasnica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 otvoreni postupak 1242-1-2-12-3-15/18 IPSA Institut d.o.o. Sarajevo 115467,30 90 dana 10.07.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor IT odjel d.o.o.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 direktni sporazum IT Odjel d.o.o. Mostar 6844,50 09.07.2018 Nije bilo izmjena

Parking naljepnice, naljepnice upozorenja i nalozi za postavljanje blokada na točkove
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 direktni sporazum Gong d.o.o. Sarajevo 3619,81 09.07.2018 Nije bilo izmjena

Nabavka signalnog kontrolora sa odgovarajućim kućištem
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 konkurentski zahtjev Step d.d. Sarajevo 23270,13 25.06.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor-IG Banja Luka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 direktni sporazum Institut za građevinarstvo ,,IG “ Banja Luka 3381,30 18.06.2018 Nije bilo izmjena

Semaforizacija raskrsnice ulica Ložionička- Paromlinska
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16 konkurentski zahtjev Step d.d. Sarajevo 64346,86 26.03.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor Sinergia Consulenze
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17 direktni sporazum SINERGIA CONSULENZE SRL 5867,49 180 dana 21.03.2018 Nije bilo izmjena

Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije prilaznog puta u naselju Butmir
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 konkurentski zahtjev Arting BH d.o.o. Sarajevo 3393,00 30 dana 21.03.2018 Nije bilo izmjena

Nabavka obrazaca za AB, C i D licence i iskaznice za vozače
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 direktni sporazum KJKP Gras d.o.o. Sarajevo 1621,85 27.02.2018 Nije bilo izmjena

Kontrola cijena građevinskog dijela projekta "Izgradnje i opremanja tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 direktni sporazum ABer Design d.o.o. Sarajevo 3510,00 5 dana 12.01.2018 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 direktni sporazum GONG d.o.o. Sarajevo 117,00 31.05.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor - nabavka, isporuka i instalacija uređaja za naplatu parkiranja- parkomata, sa pripadajućim softverima i licencama, ugradnja i instaliranje (ključ u ruke) te obuka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 otvoreni postupak "Lupon Ventures" d.o.o. 1227587,40 150 dana 17.04.2017 Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku usluga u 2017. godini: Revizija 30 projekata Izrade glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stajalištima u Kantonu Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23 direktni sporazum Filling d.o.o. Sarajevo 7020,00 30 dana 24.02.2017 Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku usluga u 2017. godini: Izrada elaborata strateških pravaca razvoja Centra za upravljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 direktni sporazum NTSI Institut d.o.o. Sarajevo 6786,00 30 dana 23.02.2017 Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku usluga u 2017. godini: Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stajalištima u Kantonu Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25 direktni sporazum EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo 6984,90 30 dana 21.02.2017 Nije bilo izmjena

UGOVOR o pružanju usluga Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopunu i plaćanje elektronskih kartica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26 direktni sporazum 7020,00 10.02.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor za nabavku robe u 2017. godini: Nabavka kancelarijskih stolica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
27 direktni sporazum FEF Export import d.o.o. 5144,49 06.02.2017 Nije bilo izmjena

UGOVOR o pružanju usluga Urgentno održavanje semaforiziranih raskrsnica u KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
28 direktni sporazum STEP d.d. 6987,47 30 dana 02.02.2017 Nije bilo izmjena

UGOVOR o pružanju usluga preventivnog mjesečnog održavanja parkomata na području KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
29 konkurentski zahtjev Intertraffic d.o.o. Banja Luka 57667,96 16.01.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka sefa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
30 direktni sporazum “Hudiny Lock“ d.o.o. 1520,01 30.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka i instalacija elektronskih uređaja sa softverom
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31 direktni sporazum ,,Trifolix“ d.o.o. Sarajevo 7020,00 1 dana 29.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka, profiliranje i distribucija NFC mifare IK kartica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
32 direktni sporazum Lupon Ventures d.o.o. Sarajevo 7020,00 1 dana 29.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor - Štampanje odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i godišnjih parking naljepnica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
33 direktni sporazum GONG d.o.o. Sarajevo 2287,35 30 dana 20.12.2016 Nije bilo izmjena

UGOVOR o pružanju usluga Nabavka licenci Windows Proffesional
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
34 S-System d.o.o. 1559,01 30 dana 08.12.2016 1559,01 Nije bilo izmjena

Inzinjersko-geoloska i geomehanicka istrazivanja tla sa izradom elaborata na a transverzali
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
35 Terat d.o.o. Sarajevo 3685,50 15 dana 07.12.2016 3685,50 15 dana Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Izrada projekta semaforizacije pješačkog prelaza na sjevernoj longitudinali u blizini autobuske stanice i Kampusa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
36 TZI Inženjering d.o.o. Sarajevo 6903,00 30 dana 22.11.2016 6903,00 Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Isporuka i ugradnja induktivnih petlji za tramvajski saobraćaj na lokalitetu kružnog toka Ilidža i reparacija relejnih grupa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
37 STEP d.d. 4375,80 30 dana 24.10.2016 4375,80 Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvasjkim stajalištima u Kantonu Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
38 EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo 6984,90 30 dana 21.10.2016 Nije bilo izmjena

UGOVOR o pružanju usluga Održavanje putničkog planera TISAR
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
39 COMP 2000 d.o.o. Sarajevo 103194,00 14.10.2016 103194,00 Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku roba u 2016. godini: Nabavka taksi oznaka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
40 O.R. Grafosem 2965,95 30 dana 29.09.2016 2965,95 Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme - Grafička kartica i licenca za Windows 7
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
41 DISTI d.o.o. Sarajevo 629,46 7 dana 27.09.2016 629,46 Nije bilo izmjena

Ugovor - Obilježavanje sedmice urbane mobilnosti
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
42 NTSI Institut d.o.o. Sarajevo 3510,00 21.09.2016 3510,00 Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme - Kancelarijske stolice
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
43 FEF Export import d.o.o. 3498,30 7 dana 14.09.2016 3498,30 7 dana Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Izrada Elaborata za smirivanje saobraćaja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
44 NTSI Institut d.o.o. Sarajevo 6727,50 30 dana 15.08.2016 Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme - Klima za hlađenje
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
45 Bau - Garten 1928,20 7 dana 14.07.2016 1928,20 7 dana Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme za parkirališta - profesionalna lisica za blokadu vozila
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
46 Intertraffic d.o.o. Banja Luka 6993,93 7 dana 13.07.2016 6993,93 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor - Usluge izrade analize poslovanja KJKP "Gras" d.o.o. Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
47 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 6000,00 7 dana 29.06.2016 6000,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor - Usluge izrade analize ekonomskih efekata plaćanja finansijskih obaveza - porezi KJKP "Gras" d.o.o. Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
48 PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. 6000,00 7 dana 29.06.2016 6000,00 7 dana Nije bilo izmjena

Izvedbeni projekat svjetlosne signalizacije biciklisticke staze u ulici bms na dionici od vi do xi transverzale
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
49 Tzi inženjering d.o.o. 6774,30 28 dana 14.05.2016 6774,30 28 dana Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Podrška pri topološkoj validaciji geometrijske (prostorne) komponente baze podataka javnog gradskog saobraćaja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
50 Tingea d.o.o. 6458,40 7 dana 31.03.2016 6458,40 7 dana Nije bilo izmjena

UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Profesionalne usluge - Projekat menadžer za javno privatno partnerstvo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
51 Interquality d.o.o. 6458,40 7 dana 31.03.2016 6458,40 7 dana Nije bilo izmjena

Izrada elaborata smirivanja saobracaja na cetiri lokacije u kantonu Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
52 Arting d.o.o. Sarajevo 6961,50 30 dana 04.03.2016 6961,50 30 dana Nije bilo izmjena

Kruzni tok buca potok na vi transverzali rekonstrukcija kolovoza sa primjenom kruznog toka i pratecom komunalnom infrastrukturom
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
53 Euroasfalt d.o.o. 900000,00 150 dana 01.06.2015 900000,00 150 dana Nije bilo izmjena

Rekonstrukcija puta r445 dionica semizovac-podlugovi sekcija pruzni prelaz donja Vogosca i - most na rijeci Bosni
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
54 Orman d.o.o. Kiseljak 428291,04 45 dana 22.05.2015 428291,04 45 dana Nije bilo izmjena

Geodetske usluge u postupcima eksproprijacije na xii transverzali i juznoj longitudinali
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
55 BN pro d.o.o. Sarajevo 7020,00 10 dana 04.05.2015 7020,00 10 dana Nije bilo izmjena

Radovi na sanaciji mosta cumurija
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
56 IN d.o.o. 105899,25 40 dana 04.05.2015 105899,25 40 dana Nije bilo izmjena

Ugovor - Projektovanje kontaktne trolejbuske mreze na kruznom toku na spoju a i x transverzale
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
57 TZI inženjering d.o.o. 6774,30 20 dana 16.04.2015 6774,30 20 dana Nije bilo izmjena

Izvedbeni projekat rekonstrukcije regionalnog puta r445 u mjestu podlugovi dionica izmedju dv pruzna prelaza
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
58 Perspektiva inženjering d.o.o. 2340,00 20 dana 13.04.2015 2340,00 20 dana Nije bilo izmjena

Izvedbeni projekat rekonstrukcije kontaktne trolejbuske mreze na kruznom toku na spoju a i x transverzale
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
59 Tzi inženjering do.o. 6774,30 20 dana 23.03.2015 6774,30 20 dana Nije bilo izmjena

Sanacija pothodnika na mostarskom raskrscu kod skole
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
60 Samos d.o.o. 7015,32 30 dana 12.03.2015 7015,32 30 dana Nije bilo izmjena

Rekonstrukcija vn postrojenja kontaktne mreze i izmjestanje kablovske infrastrukture u zoni objekta na ix transverzali
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
61 Sarajinžinjering d.o.o. 9324,90 30 dana 29.01.2015 9324,90 30 dana Nije bilo izmjena

Nabavka saobraćajnih znakova
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
62 direktni sporazum Sacom d.o.o. 7020,00 Nije bilo izmjena

Publikacija brojanja saobracaja na postojecoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mrezi saobracajnica u nadleznosti dpks 2014
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
63 Institut za saobracaj i komunikacije 6961,50 45 dana 6961,50 45 dana Nije bilo izmjena