Odluka o izboru- štampanje odobrenja i parking naljepnica za 2022. godinu, kao i naloga za plaćanje kazni