OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU DOPUNSKIH TAKSI OZNAKA ZA 2013. GODINU

Na osnovu člana 35. Odluke o taksi prijevozu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 10/04), Ministarstvo saobraćaja o b j a v lj u j e

O B A V J E Š T E NJ E
O PRODUŽENJU DOPUNSKIH TAKSI OZNAKA ZA 2013 GODINU

Obavještavaju se taksi prijevoznici na području Kantona Sarajevo, koji posjeduju:
- važeću licencu ”D” za taksi prijevoz,
- važeću “D” licencu vozila koje je registrovano u skladu sa Pravilnikom o registriranju vozila (“Službeni glasnik BiH”, broj: 69/09),
- važeći ugovor o taksi oznaci,
- izmirene obaveze javnih prihoda (ili regulisane na zakonit način)

da su dužni podnijeti zahtjev za produženje ugovora o taksi oznaci za 2013. godinu, a najkasnije mjesec dana prije isteka važenja dopunske taksi oznake.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti:
- dokaz o izmirenim obavezama javnih prihoda, ne stariji od šest mjeseci,
- dokaz o izmirenim obavezama za korištenje taksi stajališnog mjesta .