Javni poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga prevoda sa engleskog jezika na jedan od službenih jezika BiH i vice versa (usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama)