Završena 30. sjednica Skupštine Kantona Sarajevo: Prihvaćena informacija Ministarstva saobraćaja o sticanju uslova za uvođenje privremenih mjera sanacije stanja u Grasu

U nastavku 30. sjednice Skupštine, zastupnici su prihvatili informaciju Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o sticanju uslova za uvođenje privremenih mjera za sanaciju stanja u KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo isključivanjem rada upravljačkih tijela i postavljenjem privremenog upravitelja.

Prihvaćeni su zaključci u kojima se nalaže Vladi Kantona Sarajevo da u roku od sedam dana od dana njegovog donošenja, na prijedlog Ministarstva saobraćaja KS, imenuje privremenog upravitelja u preduzeću Gras. Njegova obaveza je da u roku od 30 dana u saradnji sa resornim ministarstvom dostavi Skupštini Kantona prijedlog mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP "Gradski saobraćaj" na razmatranje i usvajanje.

Zastupnici su usvojili programe rada i finansijske planove za 2017. godinu javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite u KS-u, i to: "Kantonalni centar za socijalni rad", "Dom za djecu bez roditeljskog staranja", "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba", "Gerontološki centar", Terapijska zajednica – Kampus KS, "Porodično savjetovalište" i "Disciplinski centar za maloljetnike".

Skupština je donijela i Odluku o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole naziva: “Maarif koledž” Sarajevo u ulici Banjalučka bb.

Zahtjev za osnivanje škole podnijela je Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo uz koji je priložila i Elaborat o opravdanosti osnivanja,a koji je dopunjen u konsultacijama sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Kako je navedeno u obrazloženju ove odluke, Srednja škola “Maarif koledž” u trajanju od četiri razreda, zajedno sa vrtićem “Kid IUS”, Prvom privatnom osnovnom školom “Isa-beg Ishaković” i Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu (IUS) će zaokružiti cjelinu koja će se baviti odgojem i obrazovanjem djece, učenika i studenata od predškolskog do visokoškolskog nivoa sa ciljem dostizanja svjetskih i evropskih standarda u oblasti obrazovanja.

Navedeno je, između ostalog, da je riječ o srednjoj školi gimnazijskog tipa u kojoj će se objediniti klasična gimnazija i stručno obrazovanje iz oblasti informacionih i komunikacijskih tehnologija i dizajna sa akcentom na praktičnu primjenu znanja, odnosno sa akcentom na razvoj stručnih kompetencija a koje omogućava primjena Cambridge programa.

Skupština je donijela odluku o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji broj: 02-05- 23581/15 od 27.08.2015. godine, za eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka i krečnjačkih dolomita u ležištu “Puhovik”, Općina Ilidža, sa privrednog društva “NEXE” d.o.o. Sarajevo na privredno društvo “AMINA TRADE” d.o.o. Sarajevo.

Također je usvojen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01. - 31.12.2016. godine, kao i  Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2016. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti-apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti.

Sa dnevnog reda sjednice povučeni su prijedlozi zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo, kao i o visokom obrazovanju, te prijedlozi: Odluke o izmjenama odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuna Statuta ZZO KS, kao i Odluke o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku i mlade za zaključivanje Sporazuma o izgradnji poslovnog objekta i načini i uslovi korištenja istog sa Općinom Centar.

Zastupnici nisu razmatrali izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2016. godinu deset javnih institucija kulture, jer je resorni ministar bio opravdano odsutan sa ove sjednice.