Zastupnici donijeli Odluku o proglašenju Čedomira Jovanovića za počasnog građanina KS

Na jučerašnjem zasjedanju zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su jednoglasno usvojili i prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo. Za počasnog građanina Kantona Sarajevo posebnom Odlukom proglašen je Čedomir Jovanović, zbog izuzetnih zasluga u širenju istine o dešavanjima u našoj zemlji i za doprinos razvijanju međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti i tolerancije među ljudima različitih nacija, vjera i kultura.

Zastupnici su također donijeli Odluku o dodjeli Plakete Kantona Sarajevo, posthumno, Suadu Ćupini, kao priznanje za višegodišnje uspješno djelovanje, iznimna postignuća i nemjerljiv doprinos razvoju sporta u Kantonu Sarajevo i afirmaciji države Bosne i Hercegovine.

Usvojena je i Odluka o dodjeli Plakete KS Slaviši Šućuru, kao priznanje za izuzetan doprinos u odbrani države Bosne i Hercegovine od agresije, te zalaganja za dobrobit svih etničkih i religijskih zajednica koje u njoj žive. Podržana je i predložena Odluku da se Plaketa KS dodijeli Radetu Zoranoviću, kao priznanje za doprinos u širenju istine o godinama agresije, te promociji zajedništva na području KS i Bosne i Hercegovine.

Donesena je i Odluka o dodjeli Plakete KS Željki Komšiću kao priznanje za doprinos odbrani i opstanku države Bosne i Hercegovine od agresije, te unapređenju društvene zajednice i afirmaciju temeljnih vrijednosti svih građana bez obzira na naciju i vjersku pripadnost.

Plaketa KS će biti dodijeljena i JU „Treća gimnazija“ za izuzetan doprinos razvoju odgojno-obrazovnog sistema u KS i BiH, te podsticanju i razvijanju kreativnosti, ličnih sposobnosti i tolerancije među mladima. Zastupnici su donijeli Odluku o dodjeli Plakete KS Radničkom kulturno-umjetničkom društvu „Proleter“ iz Sarajeva, kao priznanje za doprinos u izučavanju, njegovanju i afirmaciji bogate kulturne baštine svih naroda BiH.

Donesena je i Odluka o dodjeli Plakete KS JU „Fond memorijala KS“, kao priznanje za doprinos razvoju KS u oblasti naučno-istraživačkog rada, društvenih djelatnosti i umjetnosti.

Skupštinski zastupnici su u nastavku zasjedanja dali saglasnost za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina, u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH, u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj.

Podržali su i zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda na nekretninama između Zavoda za izgradnju KS, s jedne strane, i KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo, s druge strane, bez naknade.

Raspravljali su, a nakon toga i podržali Prijedlog programa rada Skupštine KS za ovu godinu, sa prijedlozima četiri amandmana.

Zastupnici su danas usvojili i Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 2. do 9. maja ove godine, a koji će se ove godine održati u posebnim uvjetima uzrokovanim pandemijom koronavirusa.

Primljene su na znanje i informacije Vlade i Štaba civilne zaštite KS o poduzetim aktivnostima po resorima u vezi s provođenjem mjera radi sprečavanja širenja koronavirusa. Detaljne izvještaje o poduzetim aktivnostima i mjerama podnijeli su svi ministri u Vladi, ali i predsjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, prof. dr. Aida Pilav i komandantica Štaba civilne zaštite KS Nihada Glamoč.

Ipak, bez obzira na njihove detaljne izvještaje, uslijedio je veliki broj konkretnih pitanja zastupnika koje su postavili članovima Vlade. Naravno, ubjedljivo najviše njih se ticalo oblasti zdravstva i djelovanja njegovog kriznog štaba. Odgovori i na ova pitanja su također bili detaljni i sadržajni, zbog čega se, kako se moglo i pretpostaviti, ova sjednica sa cjelodnevnog zasjedanja protegla do samog kraja ovog dana. Potom su uslijedile diskusije većine zastupnika sa mnogobrojnim replikama, čime nas je rasprava o ovim informacijama uvela u naredni dan – petka.

Zastupnici su primili na znanje i Informaciju o ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa na privredu u KS s prijedlogom mjera.

Resorni ministar Draško Jeličić je, u prvom satu novog dana upoznao sa svih 17 mjera koje su poduzete kao kratkoročne i srednjoročne, s ciljem zaustavljanja nastalih ekonomskih problema u skoro svim privrednim oblastima Kantona Sarajevo. Informisao je zastupnike sa provođenjem ranije raspisanog javnog poziva privrednim subjektima kojima će se dodijeliti sredstva za njihove zaposlene za isplatu dijela plate sa doprinosima za mart ove godine.

Najavio je i da se planira provođenje ove mjere za mjesec april, a sve s ciljem pokušaja zadržavanje postojećih radnih mjesta.

Dodao je kako se kao srednjoročna mjera planira pokretanje povoljnih kreditnih linija za privredne subjekte sa područja Kantona Sarajevo. Značajan broj pitanja zastupnici su postavili nakon što su saslušali ministrovo izlaganje koje je obuhvatilo najvažnije dijelove iz ove informacije. I u raspravi o ovoj izuzetno značajnoj životnoj oblasti učestvovao je veliki broj zastupnika.

Sjednica je okončana u petak u ranim jutarnjim satima, preciznije u 02:15 sati.

Datum novosti: 
24.04.2020