VLADA USVOJILA ODLUKU O SUBVENCIONIRANJU I PARTICIPACIJI U TROŠKOVIMA PRIJEVOZA REDOVNIH STUDENATA U KS ZA 2010. GODINU - informacija za javnost

 
Vlada Kantona Sarajevo je danas na svojoj 48. sjednici donijela Odluku o subvencioniranju i participaciji u troškovima prijevoza u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju za redovne i redovne-samofinansirajuće studente na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo za 2010. godinu.
 
 Ovo pravo mogu iskoristiti navedeni studenti koji podnošenjem ličnog zahtjeva iskažu potrebu za korištenje usluge javnog saobraćaja u Kantonu Sarajevo. Također, u Odluci se navodi da troškove prijevoza djelimično sufinansiraju korisnici – redovni studenti na osnovu utvrđenog učešća u troškovima prijevoza i Kanton Sarajevo u skladu sa Budžetom KS za 2010. godinu.
 
 U tekućoj 2010. godini za ovu namjenu Kanton Sarajevo izdvaja budžetska sredstva u ukupnom godišnjem iznosu od 3.000.000,00 KM. Za redovne studente koji koriste pravo prijevoza u saobraćaju, shodno odredbama ove Odluke, cijena godišnje prijevozne karte sa PDV-om iznosi 50,00 KM, a ova uplata će se vršiti pri preuzimanju navedene karte.
 
 Godišnja prijevozna karta važi za tekuću kalendarsku godinu, bez obzira na to kada je kupljena i važi uz lični identifikacioni dokument studenta. Ovom kartom student ostvaruje pravo na neograničen broj vožnji u svim prijevoznim sredstvima javnog gradskog i prigradskog saobraćaja na području Kantona Sarajevo, osim na komercijalnim linijama. Izgled i sadržaj karte utvrdit će posebna komisija, koju će sačinjavati predstavnici Studentskog parlamenta i javnog prijevoznika. Ovo pravo student ostvaruje na osnovu potvrde o statusu redovnog studenta izdate od strane visokoškolske ustanove u kojoj je redovan student upisan u tom statusu.
 
Javni prijevoznik je dužan utvrditi prodajna mjesta i termine izdavanja godišnjih karata.