Vlada KS donijela odluku o cijenama parking karte za „0“, „I“ i „II“ zonu

U skladu sa ranije donesenom Uredbom o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo i njenim članom 37., Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 99. sjednici donijela odluku o cijenama parking karte za „0“, „I“ i „II“ zonu te precizirala vrijeme naplate parkinga u ovim zonama.

Prema ovoj odluci, satna karta za „0“ zonu iznosi 2,00 KM, dok je maksimalno zadržavanje automobilima tri (3) sata, uz naplatu parkiranja u ovoj zoni od ponedjeljka do subote od 07 do 22 sata.

Za „I“ zonu cijena jednog sata parkiranja je također 2,00 KM, dok će se naplata parkiranja vršiti od ponedjeljka do subote u periodu od 07 do 22 sata.

Cijena jednog sata parkiranja u „II“ zoni iznosi 1,00 KM, s tim da se naplata vrši također od ponedjeljka do subote i to u vremenu od 07 do 20 sati.

Naplata parkiranja u svim pomenutim zonama se neće vršiti nedjeljom, praznicima i prvi dan vjerskih praznika.

Na parkinzima sa automatskom naplatom (rampama) i garažama naplata parkiranja će se vršiti od ponedjeljka do nedjelje od 00 do 24 sata.

Ovom odlukom je također definisano da Vlada KS može donijeti odluku da se naplata na pojedinim uličnim parkinzima vrši 24 sata.

Ova odluka je stupila na snagu danom donošenja.