Vlada KS: Cijene zakupa garažnih mjesta vraćene na staro

Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo izmijenila Odluku o cijenama parking karata kojom su bile povećane cijene parkinga u garažama kojima upravlja KJKP "Rad".

Kako je istaknuto, povećanje cijena dovelo je do smanjenja interesa građana za iznajmljivanje parking mjesta u garažama na Dobrinji, Saraj polju i na Ciglanama, te su građani sve više počeli parkirati na pješačkim zonama i zelenim površinama, čime se stvaraju veće saobraćajne gužve kao i nesigurnost pješaka i biciklista.

Cijene mjesečnog zakupa garažnog mjesta, sa uračunatim PDV-om, vraćene su na staro, a to su :

a) Ciglana garaža 1 (zatvoreni dio) - 90 KM

b) Ciglane garaža 1 (otvoreni dio) - 80 KM

c) Dobrinja I garaža 1, 2 i 3 (zatvoreni dio) - 60 KM

d) Dobrinja I garaža 1, 2 i 3 (otvoreni dio) - 40 KM

e) Dobrinja IV garaža (zatvoreni dio) - 60 KM

f) Dobrinja IV garaža (otvoreni dio) - 40 KM

g) Dobrinja V garaža 1 i 2 (zatvoreni dio) - 60 KM

h) Dobrinja V garaža 1 i 2 (otvoreni dio) - 40 KM

i) Saraj polje garaža 1, 2, 3, 4 i 5 (zatvoreni dio ) - 60 KM

j) Saraj polje garaža 1, 2, 3, 4 i 5 (otvoreni dio ) - 40 KM

Ova Odluka o izmjenama Odluke o cijenama parking karata stupa na snagu danom donošenja, odnosno danas i biće objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo.