Skupština KS: Zakon o uređenju saobraćaja u funkciji veće sigurnosti svih učesnika u saobraćaju

Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na području BiH data je nadležnost kantonima sa svojim propisima, u skladu sa svojim specifičnostima, da detaljnije urede oblasti sigurnosti saobraćaja, a Skupština KS je, na prijedlog Vlade i Ministarstva saobraćaja, danas utvrdila Nacrt zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo.

Za stanje o sigurnosti saobraćaja, pored ministarstva policije i saobraćaja, u smislu ovog Zakona, odgovorna i zadužena su i ministarstva zdravstva, obrazovanja nauke i mladih, javna preduzeća koja upravljaju cestovnom mrežom kao i lokalne zajednice u okviru svojih nadležnosti.

U cilju podsticanja preventivnih i drugih aktivnosti u ovoj oblasti i razvijanja saobraćajne kulture sudionika u saobraćaju, Zakonom je predloženo osnivanje Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama KS, kao savjetodavnog tijela Vlade Kantona. Takođe, novinu predstavlja formiranje sektora za sigurnost sobraćaja u resornom ministarstvu, radi boljeg sprovođenja i kontrole sistema mjera poboljšanja saobraćaja i koordinacije sa svim drugim subjektima u tom sistemu.

Zakon definiše, pored ostalog, način izvođenja radova, mjere za otklanjanje smetnji uz praćenje stanja saobraćaja na javnim cestama. Jasno su definisani i uslovi korištenja javnih saobraćajnih površina pojedinih učesnika u saobraćaju kao i zabrane i ograničenja saobraćaja u pojedinim dijelovima KS.

Posebnim poglavljima regulisan je prijevoz lica motornim i priključnim vozilima, propisane su posebne mjere sigurnosti u odnosu na djecu u saobraćaju, uslovi odobravanje sportskih i drugih aktivnosti na putevima, način organizacije parkiranja, uslovi za sticanje vozačke dozvole za vozače tramvaja, uklanjanje oštećenih, dotrajalih i neregistrovanih vozila i olupina.

Posebnim poglavljem definiše saobraćaj motornim vozilima u užoj gradskoj jezgri uz plaćanje posebne naknade – vinjete, a sve u svrhu povećanja sigurnosti saobraćaja, smanjenja emisije štetnih gasova, rješavanja problema parkiranja i smanjenja gužvi u ovoj zoni.

Oblast sigurnosti saobraćaja bila je do sada regulisana posebnom Odlukom, ali zbog potrebe detaljnijih definisanja i donošenja dodatnih podzakonskih akata, sada je ona uređena posebnim Zakonom, koji će, kako je danas istaknuto na Skupštini, doprinijeti boljem uređenju različitih segmenata saobraćaja kao i podizanju sigurnosti u saobraćaju.