Saradnja Ministarstva saobraćaja i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije: Nužno je veće približavanje teorije i prakse

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adi Kalem i dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu doc.dr. Amel Kosovac potpisali su danas Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji kojim se definišu osnove saradnje Ministarstva i Fakulteta kroz veće približavanje prakse i teorije u svim vidovima saobraćaja. Fokus saradnje će biti na unapređenju funkcioniranja javnog prijevoza u KS, te planiranje i razvoj prijevoza kroz brojne segmente njegovog organiziranja i funkcioniranja.

Zajednički cilj je raditi na unapređenju znanja studenata kroz konkretne primjene iz prakse, zajednički razvoj i unapređenje praktične nastave na predmetima svih vidova saobraćaja. Naučnoistraživački rad i saradnja na stručnom usavršavanju uposlenika Ministarstva saobraćaja također će biti dio njihove buduće saradnje.

Kako je istaknuto u Protokolu, ciljevi unapređenja su definisani kroz unapređenje edukacije i akcentiranje tržišnih potreba, kao i rad i praktična nastava studenata na rješavanju izazova i problema iz realnog sektora. 

Dekan Kosovac je naglasio da već pet decenija ovaj fakultet educira kadrove iz oblasti saobraćaja i komunikacija.

“Naši studenti ovdje stiču znanja na šest usmjerenja: cestovni, željeznički i zrakoplovni saobraćaj, te na odsjecima komunikacijskih, kompjuterskih i informatičkih i poštanskih tehnologija. Upravo zbog toga je važno da se ovaj fakultet involvira u praksi u ove oblasti koji se odvijaju u KS. Ovaj dokument predstavlja osnovu za buduću saradnju s ciljem pružanja kvalitetnije saobraćajne usluge u KS. Postoji mnogo prostora za razmjenu iskustava i znanja ove dvije institucije”, poručio je dekan Kosovac.

Kako je istakao ministar Kalem, posebno je važno da su sa ovim Protokolom stvorene mogućnosti dodatne tehničke saradnje i razmjene iskustava između Ministarstva saobraćaja i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, kao i dodatnog educiranja i usavršavanja uposlenika Ministarstva, jer su saobraćaj i komunikacije posebno dinamične privredne grana koje svojim brzim razvojem i podizanjem standarda traže stalnu edukaciju i usavršavanje svih koji su dio saobraćajnih i komunikacijskih procesa. 

 

Datum novosti: 
21.07.2020