Realiziran projekt postavljanja natkrivenih parkinga za bicikla

Okončani su radovi na postavljanju natkrivenih parkinga za bicikla na devet lokacija u Sarajevu. Riječ je o pilot projektu koji je dio GIZ regionalne inicijative na temu održive urbane mobilnosti u zemljama jugoistočne Evrope finansirane od strane njemačke vlade, u kojem su Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo partneri.

Parkinzi za bicikla postavljeni su na sljedećim lokacijama:

Općina Novo Sarajevo

1. Ispred Mašinskog fakulteta

2. Na Vilsonovom šetalištu iza zgrade Elektroprivrede

3. Ispred zgrade Pošte na Malti

Općina Novi Grad

1. Ispred Bazena na Otoci

2. Kod Studentskog doma Nedžarići

3. Ispred OŠ “Skender Kulenović” Dobrinja

Općina Ilidža

1. Kod Doma zdravlja Ilidža

2. Ispred Prve osnovne škole ul. Mala Aleja

3. Pored rijeke Željeznice iza objekta izvora termalne vode

Nakon što je okončana procedura oko pribavljanja svih potrebnih dozvola, građanima Kantona Sarajevo omogućeno je korištenje natkrivenih parkinga za bicikla na svih devet lokacija koje su predviđene projektom. Trenutna situacija sa koronavirusom, pokazala nam je kako biciklizam postaje sve veći trend i lako rješenje za kretanje s malim rizikom od infekcije. Ovo je aktivni način transporta koji ne emituje štetne gasove, čuva naš kardio-vaskularni sistem, direktno utiče na naše zdravlje, životnu sredinu i na naše finansije”, rekao je ministar saobraćaja KS Adi Kalem.

Ovo je još jedan korak u stvaranju sigurnog, biciklističkog okruženja u gradu. Sa već uspostavljenim biciklističkim stazama i postavljenim novim natkrivenim parkinzima, Sarajevo stvara dobre preduslove da postane grad okrenut ka biciklistima. Ovakvim i sličnim projektima, Sarajevo nastavlja svoj put prema održivoj urbanoj mobilnosti.

Očekuje se da će pilot projekt postavljanja natkrivenih biciklističkih parkinga biti nastavljen u bliskoj budućnosti slijedeći preporuke iz Plana održive urbane mobilnosti Kantona i Grada Sarajevo.

 

Datum novosti: 
05.11.2020