Prva transverzala je ključni i strateški projekt Vlade KS

Na inicijativu ministra saobraćaja Kantona Sarajevo Adnana Štete danas je održan satanak o temi stanja izvođenja radova na Prvoj transverzali i aktivnostima na ubrzanju implementacije projekta. Sastanku su prisustvovali predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministar Šteta, direktori Zavoda za izgradnju KS, Direkcije za puteve i Zavoda za planiranje Mirza Hulusić, Selmir Kovač, Hamdija Efendić, te zastupnici u Skupštini i ministri u Vladi KS.

Na ovom sastanku donešeni su sljedeći zaključci:

- organizovat će se redovni sedmični sastanci, na kojima će pored premijera, ministra, direktora direkcija i zavoda biti prisutan Pravobranilac i sve zainteresirane strane, a sve u cilju brže i efikasnije implementacije projekta;

- da će Ministarstvo saobraćaja u što kraćem roku zajedno sa Direkcijom za puteve započeti sa čišćenjem i spremanjem gradilišta Prve transverzale na kojoj još nije započeto s radovima, a gdje su riješeni imovinsko – pravni odnosi;

- da će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo dostavit do kraja sutrašnjeg dana dinamiku i iznos potrebnih sredstava za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na dionici od ulice Krančevićeve do Braće Begića, a Vlada KS će donijeti zaključak o izdvajanju potrebnih sredstava koja će biti na posebnom podračunu i operativna za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa;

- i da će Vlada KS u saradnji sa Zavodom za izgradnju KS poduzeti mjere kako bi ovaj zavod kapacitirala i kadrovski osposobila da bi mogao realizovati započete projekte.

Prva transverzala je ključni i strateški projekt Vlade Kantona Sarajevo i maksimalni fokus ove vlade bit će usmjeren u što bržu realizaciju ovog projekta, poručeno je s današnjeg sastanka.