Privremena izmjena režima saobraćaja zbog protesta Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost Savezu ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH za privremenu izmjenu režima saobraćaja za dan 25. novembar 2021. godine u vremenu od 11:59 do 14:00 sati.

Privremena izmjena odnosi se na dio saobraćajnica: Zagrebačka  - krajnja saobraćajna traka koja se prostire neposredno naspram zgrade OHR-a, nakon toga uz odobrenje i pratnju pripadnika MUP-a kretanje kolovozom ulice Vrbanja do zgrade Parlamenta BiH i nadalje trotoarom saobraćajnice Zmaja od Bosne do Ambasade SAD u BiH. 

Saglasnost je izdata radi održavanja mirnih protesta, a s ciljem skretanja pažnje javnosti na narušavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine.

Privremena izmjena režima saobraćaja sastoji se od potpune obustave motornog saobraćaja na dijelu kolovoza na kojima službenici MUP-a KS procjene sigurnost učesnika protesta, a na ostalim lokacijama dozvoljava se samo u

postojećem režimu saobraćaja, bez upotrebe zvučnih signala i uz policijsku pratnju.

Nakon utvrđenog vremenskog termina, odnosno prolaska kolone, bit će uspostavljen redovni režim saobraćaja.

Radi funkcionalnog i sigurnog odvijanja saobraćaja, potrebno je da organizator protesta osigura prisustvo nadležne policijske uprave, koja će vršiti upozorenja i usmjerenja saobraćaja.

Između ostalog, organizator manifestacije dužan je osigurati I siguran prolaz pješaka i njihovu zaštitu. Istekom razloga za privremenu obustavu saobraćaja organizator je dužan ukloniti eventualne prepreke na saobraćajnicama i iste dovesti u prethodno stanje.

Na kolovoznim površina, a na trasi kretanja kolone, zabranjemo je iscrtavanje horizontalnih oznaka.

Datum novosti: 
24.11.2021