Press konferencija, nakon 120. sjednice: Vlada Kantona Sarajevo dala saglasnost na listu poslodavaca koji će uposliti 70 doktora medicine

Vlada Kantona Sarajevo je jučer i danas održala dvije sjednice, i to 119. vanrednu na kojoj su razmatrani skupštinski materijali, a među njima i Nacrt zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te 120. redovnu sjednicu.

Premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj je na početku press konferencije, organizirane nakon današnje sjednice Vlade KS, istakao kako među ministrima u Vladi vlada odlična saradnja.

„Drago mi je da smo krenuli sa donošenjem zakona koji se tiču najmlađe kategorije našeg stanovništva, i to kroz usvajanje Nacrta zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, pa do tačaka koje se tiču zapošljavanja onih koji su već završili svoje visoko obrazovanje“, kazao je premijer Zolj te najavio da će se naredno skupštinsko zasjedanje održati 24. ovog mjeseca.

Nakon što je održao sastanke s premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), premijer Zolj je potcrtao kako su intenzivirane konkretne aktivnosti na pripremama i realizaciji nekih izuzetno važnih infrastrukturnih projekata.

„Sada je aktuelan program o rekonstrukciji i održavanju cesta u Kantonu. Radit ćemo na izgradnji škola, unapređenju obrazovanja. Posvetit ćemo se Narodnom pozorištu i Pozorištu mladih. Smanjit ćemo parafiskalne namete biznismenima, bit će i poticaja“, obećao je premijer Zolj.

Najviše pažnje, kako je kazao, posvetit će vodosnabdijevanju Sarajeva i boljem funkcionisanju GRAS-a.

„Inženjer sam po struci, a podaci koji mi dolaze na sto su paradoksalni. Da imamo toliko gubitaka vode, Sarajevo bi plivalo i to moram provjeriti u 'Vodovodu i kanalizaciji' koji kažu da su gubici vode 70 posto. Imao sam sastanak sa predstavnicima EBRD-a i oni su mi rekli da je novac spreman da se tačno ispita gdje gubimo vodu i šta trebamo uraditi, ali u ViK-u su prespori da urade ovaj dio posla“, pojasnio je premijer Zolj.

Dodao je i da mu nije jasno kako se svakog dana dešava mnogo kvarova na vodovodnoj mreži. Po njegovom mišljenju, bolje je promijeniti cijevi nego stalno kopati i ostavljati pola grada bez vode.

„Raspisan je konkurs za novog direktora ViK-a i tražit ću od njega odgovor hoće li ili neće biti redukcija u ljetnom periodu“, kazao je premijer Zolj.

Bolje funkcionisanje GRAS-a za premijera Zolja je prvi prioritet i već su obavljeni razgovori sa predstavnicima EBRD-a o kreditu za rekonstrukciju tramvajskih šina.

„Projektna dokumentacija za rekonstrukciju tramvajske pruge već se radi. GRAS mora nabaviti i nova vozila tramvaje, minibuse, autobuse i trolejbuse. Čitam u medijima da je GRAS kupio novih 20 autobusa, a oni su stari po 18 godina. Opredjeljenje Vlade je da se kupuju nova vozila. Neka ih bude manje, ali će biti nova i upotrebljiva“, rekao je premijer Zolj.

Kako je naglasio ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović, poslije niza zakona, prije svega Zakona o obrazovanju odraslih, Zakona o osnovnom obrazovanju, Zakona o srednjem obrazovanju te Zakona o visokom obrazovanju kao i neophodnih podzakonskih akata, a koji su usvojeni prošle godine, usvojen je i Nacrt zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

„Ključne promjene koje se definišu ovim nacrtom u odnosu na Zakon koji je donesen 2008. godine, između ostalog, su uvrštavanje inkluzije za predškolski uzrast djece u KS. Uspjeli smo da obezbijedimo i objekt na području Novog Sarajeva koji je namijenjen djeci s poteškoćama u razvoju. Ovim nacrtom ćemo osigurati rad sa djecom s poteškoćama u razvoju od njihovih šest mjeseci života u svim našim javnim predškolskim ustanovama. Po ovom novom zakonu naše četiri specijalizirane škole imat će mogućnost da registruju vrtiće, do sada su to uradile 'Mjedenica' i škola 'Vladimir Nazor', a bit će to omogućeno i Školi za gluhe i nagluhe, kao i Školi za slijepa i slabovidna lica“, istakao ministar Kazazović.

Dodao je kako će na osnovu ovog zakona biti obavezna izrada posebnog programa za rad sa djecom od šest mjeseci do godinu dana života, jer do sada sa tom djecom nije rađeno pod stručnim nadzorom. Definisana je i obaveza za izradu protokola postupanja za sigurnost djece u svim javnim i privatnim vrtićima.

Ovaj će zakon omogućiti i donošenje protokola o ishrani djece u vrtićima, te usvajanje kodeksa ponašanja uposlenih u predškolskim ustanovama, kao i utvrđivanje mreže ustanova kroz koju će se moći vršiti nadzor i kontrola rada svih javnih i privatnih vrtića.

Direktor Službe za zapošljavanje KS Midhat Osmanbegović kazao je kako je Vlada KS danas usvojila Program koji će omogućiti prvi pripravnički staž dokotrima medicine prijavljenim na evidencije ove službe.

„Priliku da rade 12 mjeseci će dobiti 70 ljudi. Svako će moći pokazati kakve su njihove kompetencije. Program košta milion KM. Jednoglasno smo odbrili listu poslodavaca koji će zapošljavati mlade, kako bi mogli da steknu svoje prvo radno iskustvo“, rekao je Osmanbegović.

Ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj je navela da je imala priliku na 120. redovnoj sjednici Vlade da dobije dva značajna dokumenta.

„Ušli smo u ovaj program da se zaustavi odlazak mladih ljudi, naročito ljekara. Ti ljudi će biti raspoređeni u javne istanove, kao i u privatne koje su stekle mogućnost za to“, istakla je ministrica Ademaj.

Navela je da je drugi projekt izgradnja Odjela za forenzičku psihijatriju pri Psihijatrijskoj bolnici, za šta je pokrenut projekt.

„Izgradnja bi trebala početi ove godine. Za ovu namjenu u budžetima KS su planirana sredstva u iznosu od 6.260.000 KM, i to tri miliona u 2018. godini, 2.260.000 KM u 2019. godini i preostala sredstva od oko 800.000 KM u 2020. godini“, obrazložila je ministrica Ademaj.

Naglasila je kako se radi o izuzetno značajnom projektu, jer u BiH ima puno slučajeva s presuđenim mjerama za obavezno psihijatrijsko liječenje tih forenzičkih slučajeva, a imamo samo jednu takvu ustanovu i to na Sokocu, a koja je ograničena prostornim i kadrovskim kapacitetima.

Ministar saobraćaja KS Mujo Fišo je, ovom prilikom, naveo kako je Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica u KS za ovu godinu usaglašen sa svim načelnicima općina.

„Za rekonstrukciju će biti izdvojeno 9.900.000 KM, za sanaciju 2.960.000 KM te za sanaciju mostova 800.000 KM“, precizirao je ministar Fišo te naglasio kako su stvoreni svi preduslovi da se u svim općinama otvore velika gradilišta, kvalitetno utroše pomenuta sredstva na dobrobit svih naših građana.

Dodao je kako su dio ovog programa i dva velika projekta, a to je nastavak izgradnje IX transverzale za koju su obezbijeđena sredstva te početak radova na izgradnji I tranverzale, gdje je u toku izbor izvođača radova.