Otvorena novoizgrađena dionica Sarajevske zaobilaznice: Brzom cestom BC1 kvalitetno unapređeno saobraćajno povezivanje Sarajeva sa Koridorom 5C

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić i načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić danas su na vijaduktu „Briješće“ svečano otvorili i pustili u promet novoizgrađenu dionicu Sarajevske zaobilaznice - LOT 2C koja povezuje naselje Briješće i ulicu Safeta Zajke.

Ovom događaju je prisustvovao i ministar saobraćaja KS Mujo Fišo, kao i predstavnici općinskih  vlasti te investitora, izvođača i svih drugih aktera uključenih na različite načine u ovaj projekt.

Premijer Konaković je ovom prilikom naglasio da će se u narednom periodu intenzivirati radovi i na Prvoj transverzali.

„Ova dionica je veoma značajna jer brže ulazite u grad, a rješava i problem gužvi građanima koji ovdje žive, jer povezuje primarne gradske saobraćajnice s Koridorom 5C. Zajedničkom realizacijom ovog projekta pokazali smo i funkcionalnost svih nivoa vlasti, jer smo brzo riješili administrativne probleme, našli novac za imovinsko-pravne odnose, tako da danas vidimo opravdanost svega toga“, kazao je premijer Konaković.

I načelnik Efendić je pojasnio značaj ovog projekta, čiji je ključni cilj povećanje nivoa usluge za tranzitni saobraćaj i što kvalitetnija veza grada, odnosno lokalnog saobraćaja, sa autocestom A1 na koridoru 5-C.

„Kraj izgrađenog vijadukta 'Briješće', dužine 720 m, ustvari predstavlja početak dionice Briješće-spoj sa ulicom Safeta Zajke, stručno nazvanom LOT-2C. Ona u kontinuitetu s dionicom Briješće-petlja Butila predstavlja brzu cestu BC1 koja grad Sarajevo povezuje s Koridorom 5C“, pojasnio je načelnik Efendić.

Dodao je kako je ovo drugi spoj u općini Novi Grad, ali i gradu Sarajevu na Koridor 5C koji će rasteretiti rondo u Briješću. Ponovio je kako je to izuzetno važno za općinu, jer predstavlja vezu dva dijela općine te naglasio da je ovo uvod u gradski autoput.

Dionica Briješće-spoj sa ulicom Safeta Zajke - LOT-2C izgrađena je u sklopu realizacije projekta Sarajevske zaobilaznice, kao posljednja od predviđenih dionica koju je u ime Vlade Federacije BiH implementiralo JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Federalni premijer Novalić je rekao kako će investiranje u ceste biti nastavljeno.

„Mi smo opredijeljeni, ali prije svega morate shvatiti da moramo doći do izvora. U nedostatku akciza smo 300 miliona KM ubacili iz budžetskih sredstava i kumuliranih dobiti. Dalji nastavak zavisi od usvajanja akciza, a ubijeđen sam da su sazreli uslovi da taj zakon bude usvojen. Akcize su otišle u zonu politikanstva, ali sad pred izbore niko ne treba politizirati jer će ove akcize važiti nekoj narednoj vladi“, rekao je federalni premijer Novalić.

Do sada su izgrađene dionice Jošanica-petlja Butila - LOT-1, petlja Butila-Briješće - LOT-2A, Briješće-Stup - LOT-2B, petlja Butila-Vlakovo - LOT-3A i sada Briješće-spoj sa ulicom Safeta Zajke - LOT-2C.

Novoizgrađena dionica - LOT-2C ima sve elemente brze ceste, a što u konačnici daje veći nivo usluge, kvalitetniju udobnost vožnje i skraćenje vremena putovanja.

Dionica Sarajevske zaobilaznice - LOT-2C se sastoji od dijela trase dužine oko 800 m, objekta „Pergola“ dužine 120 m preko kojeg Sarajevska obilaznica prelazi željezničku prugu van nivoa i kružnog toka s kojim je izvršen spoj na ulicu Safeta Zajke, ukupne dužine oko 450 m.

Ukupna dužina LOT-2C je oko 1.200 metara, od čega je otvoreni dio trase dužine oko 800 m u punom profilu brze ceste koju čine dva odvojena kolovoza s po dvije saobraćajne trake širina po 3,5 m, ivičnih traka širine 0,35 m, bankina širine 1,5 m i razdjelnog pojasa širine oko 3,0 m.

Spoj na ulicu Safeta Zajke je izvršen dvotračnom kružnom raskrsnicom, čije širine saobraćajnih traka iznose po 4,5 m.

Federalni ministar Lasić je istakao kako je ova dionica veliki korak za građane i izrazio nadu da će Sarajevo dobiti potpuno novu zaobilaznicu.

„Vrijednost radova za LOT-2C iznosi 9.574.554,09 KM sa PDV-om, a novac je osiguran iz kreditnih sredstava međunarodnih financijskih institucija - EBRD, EIB i OPEC Fond“, precizirao je federalni ministar Lasić.

Vrijednost eksproprijacije za LOT-2C iznosi oko 4,5 miliona KM, a novac su osiguraili Ministarstvo saobraćaja KS i Općina Novi Grad Sarajevo.

Početak radova je bio u maju 2016. godine, završetak u oktobru 2017. godine. Učesnici u realizaciji projekta, odnosno Investitor-implementator je JP Ceste Federacije BiH uime Vlade FBiH, izvođač JV Euro-Asfalt & ŽGP Sarajevo s podizvođačima, projektanti su TZI d.o.o. Sarajevo i Arting BH d.o.o. Sarajevo, revidenti Saraj Inžinjering d.o.o. Sarajevo i TZI d.o.o. Sarajevo, a nadzor su vršili Institut IGH Zagreb i Institut IPSA d.o.o. Sarajevo.