Održana sjednica Kolegija: 36. radna sjednica Skupštine KS u srijedu 20. decembra

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo dogovorio je na današnjoj sjednici da će se 36. radna sjednica Skupštine održati u srijedu 20. decembra ove godine s početkom u 09:00 sati.

Usaglašen je dnevni red ove sjednice prema kojem će zastupnici razmatrati: Informaciju Uprave KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za period od 17.10-10.11.2017. godine, Izvještaj o radu v.d. članova Skupštine ovog preduzeća za period  od 31.07-10.11.2017. godine kao i Izvještaj o radu Nadzornog odbora ViK-a za period od 20.09.2017. godine do 14.11.2017. godine o poduzetim aktivnostima, Informaciju privremenog upravitelja KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju ovog preduzeća u periodu od tri mjeseca, Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za narednu godinu, te Prijedlog zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Na istom zasjedanju bit će raspravljano i o: Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu, Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na  Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu, Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu, Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana ove javne ustanove za tekuću godinu, Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Odluke o izvršavanju Finansijskog plana ove javne ustanove za 2018. godinu, te Prijedlogu odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) – Smiljevići“, koje je izradio Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Zastupnici Skupštine KS će ovom prilikom razmatrati i: Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo, kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina, a u vezi otkupa Azila za napuštene životinje u Prači u cilju trajnog rješavanja i zbrinjavanja napuštenih životinja i životinja bez nadzora vlasnika sa područja Kantona Sarajevo.