Na sastanku kod ministra Fiše: Od inspekcija zatraženo uklanjanje Europlakatovih reklama

Raskid ugovora Vlade Kantona Sarajevo sa firmom "Europlakat" bio je povod današnjeg sastanka ministra saobraćaja KS Muje Fiše i direktora Direkcije za puteve KS Nermina Drnde sa predstavnicima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Vlada KS je prije četiri mjeseca raskinula ugovor sa ovom firmom zbog neizmirivanja finansijskih obaveza za zakup reklamnog prostora na javnim površinama Kantona Sarajevo.

Prema ugovoru, obaveza "Europlakata" je bila da isplaćuje novčanu nakanadu za korištenje lokacija na kojima su postavljali billboard-e i citylight-ove do 15. decembra za svaku ugovornu godinu, a s obzirom da to nije ispoštovano Vlada je raskinula ugovor.

"Iako je ugovor raskinut, 'Europlakat' nije uklonio  billboard-e i citylight-ove sa 154  lokacija. Zbog toga smo zatražili inspekcijski nadzor i aktivno uključivanje općinskih inspektora  u rješenju ovog problema. Poslate su i urgencije Federalnoj inspekciji koja treba donijeti rješenje za uklanjanje svih Europlakatovih reklama", istakao je ministar Fišo. Naglasio je da se ovaj problem negativno odražava i na prihode u Budžetu, jer bi se taj prostor novim rješenjima mogao dati u zakup drugim firmama.

"Najvažnije je da smo pokrenuli inicijativu preko inspekcijskih organa da se ti procesi ubrzaju, jer trenutno 'Europlakat' koristi sve lokacije oglašavanja a ne plaća naknade", istakao je direktor Drnda.

Ovom prilikom ministar Fišo je od kantonalnih inspektora zatražio da  izvrše reviziju i kontrolu svih firmi koje se bave ovom vrstom posla u Kantonu Sarajevo.