Na nastavku 40. sjednice Skupštine KS: Date saglasnosti za osnivanje osnovne i srednje škole „Maarif“

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su na današnjem nastavku 40. redovne sjednice usvojili prijedloge odluka o davanju saglasnosti za osnivanje osnovne i srednje škole  „Maarif“ koje će biti smještene u ulicu Hasiba Brankovića, općina Novi Grad.

Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice odnosno preimenovanju ulice na području Općine Stari grad – Mjesna zajednica „Širokača“, a prema kojoj će se dosadašnja ulica Abadžin put promijeniti naziv u ulicu Hadži Mustafe Bostarića.

Na prijedlog premijera Adema Zolja, a uime predlagača, tačka dnevnog reda - Prijedlog odluke o usvajanju „Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu“ je povučena sa dnevnog reda današnjeg zasjedanja.

I Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2017. godine je razmatran i usvojen danas.

Zastupnici su razmatrali i Izvještaj o poslovanju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu. Rasprava o izvještaju trajala je veoma kratko, a čak je i ministar saobraćaja Mujo Fišo predložio zastupnicima da ne prihvate izvještaj o poslovanju GRAS-a.

„'GRAS' je napravio gubitak veći od 27 miliona maraka. Građanima nije osiguran adekvatan prijevoz i preporučujem Skupštini KS da ne prihvati ovaj izvještaj o poslovanju 'GRAS'-a“, kazao je zastupnicima ministar saobraćaja Mujo Fišo.

Razmatran je i Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za proteklu godinu, koji je nakon rasprave i usvojen.

Na današnjem zasjedanju primljena je k znanju i Informacija o počinjenim političkim ubistvima u Kantonu Sarajevo. Nakon rasprave o ovoj temi, usvojena su i četiri zaključka sljedećeg sadržaja:


  1. Skupština KS osuđuje politička ubistva koja su počinjena u BiH kao anticivilizacijski, teroristički čin.

  1. Skupština KS smatra neprihvatljivim dokumentovano i grubo kršenje istražno-proceduralnih radnji i manipulisanje materijalnim dokazima (krađu materijalnih dokaza o političkim ubistvima koji su nestali iz depoa MUP-a).Tražimo od Tužilaštva KS da istrage o ovim slučajevima stavi u prioritet.

  1. Skupština KS je posebno zabrinuta zbog činjenice da dvodecenijsko nerješavanje političkih ubistava predstavlja grubo kršenje domaćih i međunarodnih zakona koji garantuju pravo na pravovremenu istragu i suđenje, kompromituje državu BiH, stvara osjećaj pravne i bezbjednosne nesigurnosti građana i nanosi štetne i nesagledive posljedice po unutrašnjo-društvena i politička pitanja u KS.

  1. Rješavanje ovih slučajeva je prevashodno potrebno radi naših građana i države BiH, ali i važna i nezaobilazna obaveza u procesu EU integracija. Skupština KS predlaže nadležnim pravosudnim institucijama formiranje specijalnog policijsko-tužilačkog tima koji će konačno rasvijetliti sva politička ubistva u BiH, a poseban akcent istrage staviti na lica za koja se utvrdi da su u dosadašnjem postupku opstruirali istrage u ovim predmetima.

Također je primljena k znanju i Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.