Ministar Šteta, dogradonačelnik Trivić i predstavnik GIZ-a Gaube: Izrada Plana održive urbane mobilnosti - novi temelji u politici transporta

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, zamjenik gradonačelnika Sarajeva Milan Trivić i menadžer Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost pri njemačkoj organizaciji GIZ-a Joachim Gaube potpisali su danas Memorandum o razumijevanju o pružanju podrške za razvoj Plana održive urbane mobilnosti.

Ovaj Plan, koji treba biti gotov za 12 mjeseci, biće strateški dokument koji će, uzimajući u obzir potrebe stanovnika gradova za mobilnošću, pomoći u podizanju mnogih segmenata kvaliteta života u gradovima i njihovoj okolini.

Ključni je cilj poboljšavanje pristupačnosti urbanih područja i pružanje visokokvalitetne mobilnosti i prijevoza prema urbanim područjima, kroz i unutar njih. Plan će pokrivati četiri opštine Grada Sarajeva: Centar, Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo, te područje Ilidže, Vogošće, Ilijaša, Hadžića i Trnova.

Ministar Šteta je potcrtao važnost pokretanja ovakve saradnje i kreiranja ovog dokumenta imajući u vidu da ovo ministarstvo radi na izradi Strategije saobraćaja u KS, kao i Zakona o cestama i Zakona o javnom prevozu:

“Svjedoci smo zastoja u razvoju svih segmenata saobraćaja. Trenutni plan linija javnog prevoza je utvrđen još 1999. godine, intenzivno radimo na nedostajućoj legislativi u svim segmentima saobraćaja. Uz to, potrebne su nam velike investicije za rekonstrukciju saobraćajne infrastrukture, tramvajskih pruga, saobraćajnica. Zbog svega toga moramo imati planske strateške dokumente koji oslikavaju potrebe urbanih sredina koje se dinamično šire. Zahvaljujemo se GIZ-u i njemačkoj Vladi koji su prepoznali ove probleme i ponudili svoju pomoć da dođemo do jednog ovakvog strateškog dokumenta”, istakao je ministar Šteta.

Politika i mjere utvrđene Planom održive mobilnosti u gradovima trebaju uključivati sve oblike i načine transporta u cijeloj gradskoj aglomeraciji kao što su javni i privatni, putnički i robni, motorizirani i nemotorizirani, pokretni i parkirališni transport.

Ocjenjujući da je ovo prilika da se postave novi temelji politike transporta, jer, kako ističe Gaube, do kraja ovog stoljeća dvije trećine stanovništva živjet će u gradovima što zahtijeva promjenu paradigme urbanog planiranja. Već sada treba stvarati vizije kako se gradovi trebaju razvijati i kako njihovi stanovnici mogu zadovoljiti sve svoje potrebe u transportu.

Razvoj ovakvih planova u Europi je rezultat inicijative i aktivnosti Europske komisije u posljednjih 15 godina. Njegovom izradom Kanton Sarajevo će se pridružiti mreži Europskih regionalnih uprava koje prihvaćaju planiranje održive mobilnosti u skladu sa preporukama Europske unije i približavaju se Europskim i svjetskim trendovima u planiranju saobraćaja.