Izrada Plana razvoja i upravljanja javnim prevozom u Kantonu Sarajevo

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) finansirat će izradu Plana razvoja i upravljanja javnim prevozom u Kantonu Sarajevo.

Tim povodom, danas je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta potpisao dokument o zajedničkom djelovanju sa višim savjetnikom JICA glavnog ureda Shuntarom Kawaharom.

Planom će biti obuhvaćena revizija politika, kao i važećih zakonskih akata, propisa i strategija za javni prevoz Kantona Sarajevo, definisano poboljšanje kapaciteta i rada prevoznika, kao i plan sanacije i zamjene šina, depoa i voznog parka.

Također će ovaj plan obuhvatiti programe promocije korištenja javnog prevoza kao i edukacije za uposlenike preduzeća "Gras" i Ministarstva saobraćaja KS.


 

Datum novosti: 
12.02.2020