Izgrađen i uspostavljen pješački prelaz u ulici Put života, od jučer u funkciji semafori

Izgradnja i uspostavljanje pješačkog prelaza u ulici Put života koji veže Autobusku stanicu i Kampus Univerziteta u Sarajevu okončano je jučer kada su u funkciju pušteni semafori.

Zbog potrebe velikog broja studenata koji se obrazuju na fakultetima smještenim u okviru Kampusa UNSA, ali i ostalih građana Sarajeva te povećanog broja svakodnevnih pretrčavanja ovih brzih saobraćajnica i sprečavanja mogućih nesreća, Ministarstvo za saobraćaj Kantona Sarajevo se opredijelilo za rješavanje ovog evidentnog nedostatka.

S obzirom da se dugo čekalo na realizaciju ovog izuzetno bitnog projekta, resorno ministarstvo je odlučilo samostalno osigurati potrebna sredstva i investirati ih u njegovu realizaciju.

Podsjećamo da je Sjeverna longitudinala izgrađena 2007. godine kao jedna od brzih longitudinalnih pravaca sa po dvije saobraćajne trake u oba smjera i pri tome se na dionici smještenoj između Kampusa i Autobuske stanice nije planirao pješački prelaz.

Nakon provedene aktivnosti koje su podrazumijevale prikupljanje informacija i utvrđivanja da je više od 1.000 stanovnika našeg grada svakodnevno dovodilo svoje živote u opasnosti čineći saobraćajne prekršaje pretrčavajući ove saobraćajnice, ovo ministarstvo je donijelo ovakvu odluku.

Provedena je predviđena zakonska procedura, nakon koje je projekt izradila projektantska firma TZI – Inženjering, a radove izvela firma „Step“ d.d. Sarajevo.

Funkcioniranje semafora bit će usklađeno sa postojećom svjetlosnom signalizacijom. Za kretanje vozila će konstantno biti upaljeno zeleno svjetlo, a prelazak pješaka bit će omogućen nakon pritiska na tastere koji se nalaze na svakom semaforskom stubu.