I sanacija dijela ulice Halida Kajtaza izvodit će se noću

Direkcija za puteva Kantona Sarajevo je, u skladu sa usvojenim izmjenama i dopunama Programom održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo, krenula u realizaciju projekta sanacije ulice Halida Kajtaza na dionici od spoja sa ulicom Tešanjska do kružnog toka.

Ugovorena je sanacija ulice ukupne dužine 365 metara. Ugovor za radove je potpisan na osnovu Okvirnog sporazuma sa izvođačem kantonalnim javnim komunalnim preduzećem „RAD“. Nadzor nad radovima vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Planirano je da izvođač radova započne radove u nedjelju 28. jula ove godine.

Ukupna ugovorena vrijednost radova je 114.580,09 KM. U okviru ovog projekta biti će izvršeno uklanjanje postojećeg asfalta, dosipanje i zbijanje donjeg nosećeg sloja - tampona sa mjestimičnim kompletnim liječenjem do posteljice, nivelisanje i sanacija šibera i šahtova, te ugradnja dva sloja asfalta debljine 8cm+4cm.

Zbog velikog saobraćajnog opterećenja na saobraćajnici opredjelili smo se na izvođenje radova noću sa totalnom obustavom saobraćaja i preusmjeravanjem na alternativne pravce, dok će se u dnevnim uslovima obustavljati radovi na saobraćajnici i omogućavati odvijanje dvosmjernog saobraćaja. S tim u vezi, izvođaču  radova je izdato Rješenje o izmjeni režima saobraćaja od strane Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, koje objavlujemo u prilogu ove informacije.

Kako je planirano, radovi će se odvijati u periodu od 22:00 do 06:00 sati svaku noć. Rok za završetak radova je 30 dana, odnosno do 27. augusta ove godine, s tim da je planiranom dinamikom predviđeno da se radovi završe i ranije.