Delegacije Vlade KS i tima za održivu infrastrukturu EBRD-a razgovarale o projektima iz oblasti zaštite okoliša, korištenja obnovljivih izvora i unapređenja saobraćajne infrastrukture

Delegacija tima za održivu infrastrukturu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), predvođena regionalnim šefom za infrastrukturu Donaldom Mishaxhiu i zamjenicom šefa SI3P & Co-Lead pri Projektu Zeleni gradovi Lin O'Grady, s delegacijom Vlade Kantona Sarajevo održala je sastanak na kome se razgovaralo o realizaciji mjera iz Zelenog akcionog plana KS (GCAP).

U ime Vlade KS, delegaciju EBRD-a dočekali su ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović sa saradnicima i pomoćnici ministra saobraćaja Emir Hota i Muamer Kukan.

Tokom sastanka, prisutni su razgovarali o statusu implementacije aktuelnih projekata, postojećim izazovima, te planovima za daljnju realizaciju mjera iz GCAP-a, a posebno se osvrćući na projekte iz oblasti zaštite okoliša, korištenja obnovljivih izvora i unapređenje saobraćajne infrastrukture.

Predstavnici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS izložili su aktuelne projektne aktivnosti vezane za rekonstrukciju vodovodne mreže i provođenje mjera energijske efikasnosti na javnim objektima u KS, dok su predstavnici Ministarstva saobraćaja prezentirali status projekata rekonstrukcije tramvajske pruge i njenog proširenja do Hrasnica, kao i nabavke tramvaja i trolejbusa.

Na sastanku je razgovarano i o provođenju dodatnih prioritetnih mjera u okviru projekata zbrinjavanja čvrstog otpada, unapređenja i proširenja mreže daljinskog grijanja, adaptivnog saobraćaja, nabavke dodatnih tramvaja, te izgradnje javnih garaža i žičare Igman – Bjelašnica.

Ministar Hadžiahmetović je izrazio zadovoljstvo saradnjom resornog ministarstva i EBRD-a, te istakao da je veliko zadovoljstvo što, zahvaljujući tehničkoj i finansijskoj podršci EBRD-a, Vlada KS ima priliku realizirati izuzetno značajne projekte iz oblasti zaštite okoliša.

“Trenutno provodimo aktivnosti na rekonstrukciji vodovodne mreže i utopljavanju javnih objekata u KS, no u planu su i projekti iz oblasti upravljanja otpadom, te korištenja obnovljivih izvora energije, koji će biti značajan iskorak Kantona Sarajevo ka čišćem i sigurnijem okolišu. Zahvaljujem se predstavnicima EBRD-a na dugogodišnjoj i kvalitetnoj saradnji koja će se nastaviti s ciljem stvaranja uvjeta za kvalitetniji život svih građana i građanki KS“, izjavio je ministar Hadžiahmetović.

U novembru 2018. godine Kanton Sarajevo se pridružio Programu Zeleni gradovi EBRD-a. Ovaj program nudi sveobuhvatan i sistematski pristup za utvrđivanje okolišnih prioriteta, postavljanja strateških vizija, te osmišljavanje politika i investicija u cilju rješavanja izazova vezanih za zaštitu okoliša.

Nakon što je Kanton pristupio ovom programu, Vlada je u saradnji s EBRD-om pokrenula zajednički projekt nazvan Zeleni akcioni plan Kantona Sarajevo (GCAP), a sve zbog identificiranja vizije održivog razvoja i dostizanja strateških okolišnih ciljeva KS.

GCAP je planski dokument koji sadrži dugoročne ciljeve i prioritetne mjere za sektore urbanizma, saobraćaja, energetike i zgradarstva, vodoprivrede, industrije i upravljanja otpadom. Navedeni dokument, koji služi kao osnova za programe kapitalnih investicija, sadrži smjernice za realizaciju zacrtanih ciljeva i preporučene konkretne zadatke, te pruža kratak pregled kapitalnih i operativnih troškova, kao i potencijalne mogućnosti finansiranja za svaku mjeru. U 2021. godini Vlada KS je donijela Odluku o usvajanju Zelenog akcionog plana Kantona Sarajevo za period 2021 - 2031. godine, čime je ovaj plan postao operativan.

 

Datum novosti: 
22.02.2023