Delegacija grada Graca u službenoj posjeti Kantonu Sarajevo: Nastavak saradnje u oblasti zaštite okoliša

Delegacije austrijskog grada Graca i Tehničkog univerziteta u Beču  borave u uzvratnoj službenoj posjeti Kantonu Sarajevo s ciljem nastavka započete saradnje u oblasti zaštite okoliša, a posebno zaštite zraka.

Osim razmjene iskustava i informacija, povod ove posjete je i dogovor o konkretnim oblicima saradnje te o zajedničkim projektima koje bi kandidovali za finansiranje iz evropskih fondova, navode iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Na današnjem sastanku resorni ministar Čedomir Lukić sa saradnicima, predstavnici Ministarstva saobraćaja, te Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za planiranje razvoja KS prezentirali su aktuelne probleme i stanje u oblastima upravljanja kvalitetom zraka, prostornog planiranja i javnog prevoza putnika u Kantonu Sarajevo kao i mjere koje se poduzimaju u cilju smanjenja zagađenja zraka. Nakon toga, o ovim temama prezentacije su održali i predstavnici Grada Graca.

Kako je istaknuto, Kanton Sarajevo i Grac imaju dosta sličnosti, od morfološke pozicije, meteoroloških uslova te velikog broja motornih vozila, kao i drugih izvora emisije, koje u hladnijem dijelu godine doprinose koncentracijama zagađujućih materija u zraku. U Gracu još uvijek imaju problem sa prekomjernim vrijednostima azotnih oksida i čvrstih čestica, koji su uglavnom posljedica motornog saobraćaja, naveo je predstavnik Odjeljenja za zaštitu okoliša Gradske uprave Grada Graca Dominik Piringer.

Međutim, zahvaljujući istrajnosti, jasnoj viziji, raspoloživim sopstvenim i sredstvima evropskih fondova, kao i tijesnoj saradnji sa univerzitetskim kadrovima, Grac je uspio višestruko redukovati emisije, prije svega iz energetskih izvora, te transporta. Najveći pomak Gradska uprava Graca je napravila u vezi sa daljinskim, odnosno centralnim, grijanjem na način da je izgrađena široka mreža toplovoda na koji su se korisnici bili obavezni priključiti. Takođe, subvencionira se korištenje obnovljivih izvora energije. Grac radi neovisnosti i daljnjeg razvoja osigurava proizvodnju toplotne energije iz više izvora, od korištenja prirodnog gasa, biomase, deponijskog gasa, spaljivanja otpada i korištenja otpadne energije iz željezare. Naročit uspjeh postignut je u uspostavi održivog transporta, uključujući različita vozila na električni pogon, uvođenje gradskog voza, stimulaciju biciklističkog prevoza, odnosno promjenom pristupa da se gradi infrastruktura za javni prevoz, a ne za individualna motorna vozila, čija se upotreba maksimalno smanjuje.

"Uz sva ta korisna saznanja, nama u Kantonu Sarajevo je cilj spoznati i na koji način oni integrišu prostorno-plansku dokumentaciju u programe zaštite zraka jer na tom planu imaju veoma razvijene prakse. U fokusu će biti i organizaciona, stručna i informatička osposobljenost Centra za upravljanje kvalitetom zraka koji postoji u Gracu, jer je uspostavljanje jednog takvog centra u Kantonu Sarajevo predloženo Kantonalnim planom zaštite okoliša za narednih pet godina, a koji će se pred Skupštinom KS naći do kraja ove godine. Cilj nam je razviti i mrežu gradova koji imaju sličnu problematiku, a posebno kada je u pitanju zagađenje zraka, kako bismo mogli zajedno aplicirati na evropske programe iz oblasti zaštite okoliša s obzirom da su za realizaciju navedenih mjera potrebna značajna finansijska sredstva", ističu iz Ministarstva prostornog uređenja, zaštite i okoliša KS.

Sastancima sa delegacijom Grada Graca prisustvuju i predstavnici KJKP "Toplane" budući da će, između ostalog, biti govora i o korištenju različitih energenata za zagrijavanje, podsticanju razvoja obnovljivih izvora energije kao i provođenju projekata energijske efikasnosti.