Delegacija EBRD-a u posjeti Kantonu Sarajevo: Rekonstrukcija vodovodne mreže je i dalje prioritet Vlade KS

Projekti rekonstrukcije vodovodne mreže, “zelenog grada” i gradskog saobraćaja bili su povod današnjeg sastanka premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića sa direktorom Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) za Bosnu i Hercegovinu Ianom Brownom, zamjenicom direktora za sektor infrastrukture Linom O'Grady i specijalistom za vodu dr Davidom Tylerom. Sastanku su prisustvovali ministri komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša te saobraćaja Senad Hasanspahić, Čedomir Lukić i Mujo Fišo.

Na sastanku je istaknuto da je EBRD angažavao konsultante koji su ažurirali studiju izvodjivosti za rekonstrukciju vodovodne mreže. Sad se očekuje odobrenje menadžmenta iz Londona, kako bi se do kraja maja potpisao ugovor o zajmu koji bi bio namijenjen za prve najurgentnije intervencije na vodovodnoj infrastrukturi.

“Rekonstrukcija vodovodne mreže ostaje prioritet Vlade Kantona Sarajevo”, naglasio je ovom prilikom premijer Konaković te pojasnio da je potencijal preduzeća "Vodovod i kanalizacija" enorman, ali da gubici vode zbog dotrajale vodovodne mreže i njenog nelegalnog korištenja iznose preko 70 posto.

Potcrtao je i da se u ovoj godini namjeravaju početi radovi na rekonstrukciji mreže, kao i da će učinit sve da se s tim aktivnostima krene.

Po riječima premijera Konakovića, izvorišta vode su kapacitetom dovoljna da zadovolje potrebe za snabdijevanje Sarajeva pitkom vodom, ali je isključivi problem infrastruktura i menadžment vodovoda.

Predstavnici EBRD-a izrazili su svoje nezadovoljstvo zbog pasivnog odnosa menadžmenta preduzeća “Vodovod i kanalizacija” te izrazili sumnju da takav odnos može dovesti do problema u realizaciji projekta rekonstrukcije vodovodne mreže.

EBRD ima dobru saradnju sa Vladom Kantona Sarajevo, ali smatraju kako je upravo sad došao trenutak da se ona dodatno unaprijedi, te su izrazili spremnost za nove kreditne aranžmane.

“Projekt 'zelenog grada' je vrlo značajan, jer ukoliko ga podržite, zajedno sa Akcionim planom koji on podrazumijeva, imate mogućnost da dobijete konsultante koji će identificirati određene okolišne parametre koji su zastupljeni u svjetskim standardima”, pojasnila je zamjenica O'Grady te dodala kako se na osnovu toga mogu pripremiti novi programi investicija.

Premijer Konaković je poručio kako su za Kanton Sarajevo pored rekonstrukcije vodovodne mreže, rješavanje pitanja čistog zraka i uređenje gradskog saobraćaja od vitalnog značaja.

“Problem zagađenog zraka ne traje tokom cijele godine, ali je situacija vrlo loša krajem decembra i početkom januara i mi zajedno sa resornim ministarstvom i donatorima činimo sve da to riješimo”, rekao je premijer Konaković.

Ministar Lukić će podržati projekt “zelenog grada”, jer svaki vid pomoći je dobro došao, naročito što bi se uz konsultante i njihove procjene moglo doći i do potrebnih finansijskih sredstava, a resorno ministarstvo već radi na energetskoj efikasnosti objekata.

Kada je u pitanju realizacija trećeg projekta koji se tiče saobraćaja, predstavnici EBRD-a su se složili kako se on neće moći realizirati dok se ne rekonstruiše vodovodna mreža.