Završeni radovi na rekonstrukciji dijela regionalnog puta R 446 Dariva – Hreša

Radovi na rekonstrukciji dijela regionalnog puta R 446 Dariva – Hreša u dolini rijeke Mošćanice privedeni su kraju u drugoj  sedmici oktobra mjeseca, čime je ispoštovan ostavljeni rok za realizaciju radova od 45 dana. Direkcija za puteve Kantona Sarajevo bila je investitor radova, a ugovorene radove izvodila je firma MGBH d.o.o. Sarajevo. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.
Projekat rekonstrukcije regionalnog puta R 446, pored rekonstrukcije kolovoza obuhvatio je i izmještanje postojećeg fekalnog kanala FB 300-400 mm u trup projektovane saobraćajnice.
Elementi poprečnog profila:
- širina kolovoza 2x3,00 m
- min. poprečni nagib 2,5%
- rigol 0,75 m
- berma 1,00 m
- bankina 1,00 m