Radovi na rekonstrukciji kolovoza sa primjenom kružnog toka i pratećom komunalnom infrastrukturom - VI transverzala

Radovi prve faze rekonstrukcije VI transverzale, ulica Alije Kučukalića, od DZ Kumrovec do spoja sa ulicom Džemala Bijedića, gdje je predviđen kružni tok, su u završnoj fazi. 
 
Izvršena je rekonstrukcija postojeće raskrsnice u raskrsnicu s kružnim tokom, izvršeni su radovi na zamjeni kolovozne konstrukcije, polaganje završnog sloja asfalta, horizontalna i vertikalna signalizacija, te izmještanje elektroinstalacija. Radovi na asfaltiranju pješačkih staza i postavljanju stubova javne rasvjete kompletirat će se do kraja ove sedmice.
 
Također, počeli su radovi na realizaciji druge faze ovog projekta, koja obuhvata izmještanje instalacija i izgradnju još jednog kružnog toka, na raskrsnici ulica Safeta Zajke, Džemala Bijedića i Tuzlanske.
 
Izvođač radova je uveden u radove u petak 28. augusta, te su trenutno u toku pripremni radovi kao što su uklanjanje ivičnjaka i pješačkih staza, skidanje humusa i slično. U narednom periodu planirano je uklanjanje postojećih semafora i formiranje novog režima saobraćaja, te radovi na izmještanju instalacija.
 
Izvođač radova je firma Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, a završetak radova je planiran za novembar 2015. godine. Investitori radova su Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Direkcija za puteve Kantona Sarajevo preko nadzorne službe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.