Potpisivanje Okvirnog sporazuma za Rekonstrukciju raskrsnice (II transferzala- Sjeverna longitudinala)

Dana 20.11.2019. godine (srijeda) u 10:30 sati u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo pristupit će se potpisivanju Okvirnog sporazuma za "Rekonstrukcija postojeće raskrsnice u kružnu raskrsnicu (II transferzala- Sjeverna longitudinala) tj. (ulice Hamdije Čemerlića i Put života u Sarajevu)" između Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i firme "Strabag" d.o.o..

Projekat je finansiran od strane Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i Općine Novo Sarajevo a po osnovu Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza izgradnje kružnog toka na području Općine Novo Sarajevo. Navedenoj aktinosti je predviđeno da prisustvuju predstavnici Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, predstavnici firme "Strabag", predstavnici Općine Novo Sarajevo kao učesnici u realizaciji navedenog projekta.