Početak radova na sanaciji ulice Halida Kajtaza na dionici od spoja sa ulicom Tešanjska do kružnog toka

Direkcija za puteva Kantona Sarajevo je u skladu sa usvojenim izmjenama i dopunama Programom održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo krenula u realizaciju projekta sanacije ulice Halida Kajtaza na dionici od spoja sa ulicom Tešanjska do kružnog toka.

Ugovorena je sanacija ulice ukupne dužine 365 m. Ugovor za radove je potpisan na osnovu Okvirnog sporazuma sa izvođačem KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad radovima vršiti će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Planirano je da izvođač radova započne radove u nedjelju dana 28.07.2019. godine.

Ukupna ugovorena vrijednost radova je 114.580,09 KM. U sklopu projekta biti će izvršeno uklanjanje postojećeg asfalta, dosipanje i zbijanje donjeg nosećeg sloja (tampona) sa mjestimičnim kompletnim liječenjem do posteljice, nivelisanje i sanacija šibera i šahtova, te ugradnja dva sloja asfalta debljine 8cm+4cm.

Zbog velikog saobraćajnog opterećenja na saobraćajnici opredjelili smo se na izvođenje radova noću sa totalnom obustavom saobraćaja i preusmjeravanjem na alternativne pravce, dok će se u dnevnim uslovima obustavljati radovi na saobraćajnici i omogućavati odvijanje dvosmjernog saobraćaja, te je za isto izvođaču izdato Rješenje o izmjeni režima saobraćaja od strane Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Radovi će se odvijati u periodu od 22,00 do 06,00 sati. Rok za završetak radova je 30 dana, s tim da planiranom dinamikom je predviđeno da se radovi završe i ranije.