Početak radova na rehabilitacija regionalnog puta R445: dionica most na rijeci Stavnji - Lješevo, nastavak od P97 prema granici Kantona

Direkcija za puteva Kantona Sarajevo u skladu sa usvojenim Programom održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2019. godinu, krenula u realizaciju nastavka rehabilitacije regionalnog puta R 445, dionica: dionica most na rijeci Stavnji - Lješevo.

Naime, u prethodnom periodu su završeni radovi na rehabilitaciji puta do profila P97, a u narednom periodu je planirana da se izvrši rehabilitacija od P97 do P115+15m, ukupne dužine 465,00 m. Ugovor za radove je potpisan u mjesecu martu sa izvođačem "Citarprodukt" d.o.o. Visoko, te nakon ishodovanja potrebnih dozvola i saglasnosti, u prvoj sedmici mjeseca aprila izvođač je od strane Nadzornog organa uveden u posao. Nadzor nad radovima vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Ugovorena vrijednost radova je 450.927,81 KM, a rok za završetak radova iznosi 60 dana. U sklopu projekta, pored rehabilitacije saobraćajnice i pješačke staze, biti će izvršeno i obilježavanje biciklističke staze.